shadow_top
WAT-Communicatie_Kopbanners8
shadow_bottom

FedEC-gids 2016 verschenen

13-07-2016

De FedEC-gids 2016 is afgelopen voorjaar in een dubbeldikke editie verschenen. De gids bevat naast bedrijfsinformatie van de leden ook interviews met en artikelen van energieprofessionals.

In de gids staat informatie over de FedEC en over de Stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE), waarin FedEC participeert. Verder bevat de gids bedrijfsinformatie van FedEC-leden. Ook universiteiten en onderzoeksinstituten hebben een bijdrage geleverd. De redactionele artikelen zijn aangeleverd door Norbert Cuiper, redacteur van Ensoc Magazine. De uitgave kwam tot stand in samenwerking met bureau Wat-Communicatie, die naast opmaak ook advertenties regelde.

Verspreiding
De FedEC-gids is met een oplage van 4.000 exemplaren kosteloos en op naam verspreid naar alle aangesloten leden en relaties van de FedEC. Ook alle energie-coördinatoren van gemeenten, provincies, overheidsinstanties, woningcorporaties en energiespecialisten van verschillende ministeries en de waterschappen hebben een exemplaar ontvangen, evenals de grootste architecten- en ingenieursbureaus.

Exemplaren van de FedEC-gids zijn opvraagbaar via info@wat-communicatie.nl of info@fedec.nl.

fedecgids2016-2